Tālmācība SIA "Darba Vide"
Izvērst / sakļaut blokaPārvietot bloku PieteikšanāsPieteikšanās
Pieteikšanās
Parole
 
Izvērst / sakļaut blokaPārvietot bloku Saistītiem lietotājiemSaistītiem lietotājiem
Neviens pašlaik nav savienots
 
Izvērst / sakļaut blokaPārvietot bloku JaunumiJaunumi
05 Feb 2011
Tālmācība
Tālmācība – tas ir tehnoloģiju kopums, kas dod iespēju:
1.nodrošināt studentus ar apmācāmā materiāla pamata apjomu:
2.nodrosināt interaktīvu savstarpējo saziņu starp studentu un pasniedzēju gan mācību procesā, gan studentam, strādājot patstāvīgi pie materiāla apguves.

Mūsdienās ļoti perspektīva ir studentu un pasniedzēju savstarpējā sadarbība, izmantojot informatīvos komunikācijas tīklus. Izglītības procesa modernizācijā tālmācība ieņem arvien lielāku nozīmi.
Šai sistēmai par pamatu ņemta apmācību metode, kas ieguvusi nosaukumu „Dabiskais apmācību process” (Natural Learning Manner). Tālmācība - tā ir demokrātiska, vienkārša un brīva apmācību sistēma. Šī sistēma tika izgudrota Lielbritānijā un tagad to aktīvi un ar ļoti labām sekmēm izmanto iedzīvotāji Eiropā, lai iegūtu papildus izglītību. Students, pastāvīgi izpildot praktiskos uzdevumus, iegūst stabilas iemaņas. Teorētiskās zināšanas tiek apgūtas bez papildus piepūles, organiski iekļaujoties treniņu uzdevumos. Teorētisko un praktisko iemaņu veidošanās tiek sasniegta sistemātiskā materiāla apguves procesā.

Tālmācībai ir ievērojamas priekšrocības, salīdzinot ar citām apmācību formām:

  1. mācību grafiks studējošajam ļauj mācīties jebkurā viņam izdevīgā laikā;
  2. eksternāts – iespēja pabeigt mācību kursu agrāk par skolas noteikto termiņu. Savukārt, ja apstākļi kavē Jūsu mācības, vienmēr pastāv iespēja iedzīt nokavēto;
  3. mācību metode balstās uz patstāvīgu darbu ar informācijas avotiem (mācību materiāli, grāmatas, uzziņu literatūra, metodiskie noradījumi, u.c.). Psihologi jau sen ir konstatējuši, ka vispamatīgākās zināšanas cilvēks iegūst tieši šādi organizējot mācību procesu.
Kā notiek apmācība

Uzsākot mācības tālmācības sistēmā, studējošais saņem:
  1. Mācību procesā apgūstamās tēmas;
  2. Mācību materiālus;
  3. Jautājumus paškontrolei
Visā mācību procesā students caur mūsu tālmācības programmu aktīvi uztur kontaktus ar pasniedzēju jautājumu-atbilžu formā on-line režīmā (e-pasts, skaips, forums), tāpat apspriež aktuālos jautājumus ar grupas biedriem. Pēc apmācību programmas beigām students ierodas kārtot testu un nodot praktisko darbu.
Pasniedzēji seko, lai studentiem nerastos problēmas darbojoties tālmācības sistemā; sniedz atbildes un palīdz rast risinājumu jebkurā studentam problemātiskā jautājumā.
04 Feb 2011
KONTAKTI

 

E-studiju nodaļas vadītāja: Aina Ozerska

Tālrunis:  67286284; 29225701
Fakss:     67286287
E-pasts: talmaciba@darbavide.lv

 

 

 

 

 
Izvērst / sakļaut blokaPārvietot bloku Izvēlētie kursiIzvēlētie kursi
Nav atrasti dati
 
Izvērst / sakļaut blokaPārvietot bloku KursiKursi
Atpakaļ
 
Noklikšķiniet, lai pārslēgtos Darba aizsardzbīa un drošība
 
82.00Ls Ielikt grozā DARBA AIZSARDZĪBA